Testek Facebook Testek
SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 202006.07.2021

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020


pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2020.