Testek Facebook Testek
Slovensko - maĎarská spoločná cestná technická kontrola aj s našou účasťou28.08.2023

SLOVENSKO - MAĎARSKÁ SPOLOČNÁ CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA AJ S NAŠOU ÚČASŤOU


Na minulotýždňovej cestnej technickej kontrole na hraničnom priechode Kráľ pri Abovciach vykonávanej v rámci spoločnej slovensko – maďarskej dopravno–bezpečnostnej akcie sa okrem príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, zástupcov Národného inšpektorátu práce, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie a Maďarského dopravného úradu Ministerstva inovácii a technológií zúčastnili aj naši kolegovia z TESTEKu, ktorí slovenským policajtom prispeli odbornou podporou pri kontrolovaní vozidiel. Spoločnosť TESTEK ako technická služba technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zabezpečuje pre Policajný zbor Slovenskej republiky školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.