Testek Facebook Testek
SEMINÁR STK A PEK 22. A 23.06.2022 - PODROBNOSTI A PROGRAM - AKTUALIZOVANÉ06.06.2022

SEMINÁR STK A PEK 22. A 23.06.2022 - PODROBNOSTI A PROGRAM - AKTUALIZOVANÉ


Poverené technické služby S - EKA, spol. s r.o. a TESTEK, a.s. organizujú v dvoch jednodňových turnusoch 22.6. 2022 a 23.6. 2022 bezplatný seminár určený pre prevádzkovateľov PEK a STK (zameraný pre vedúcich pracovníkov, resp. majiteľov), ktorý sa uskutoční v školiacom stredisku poverenej technickej služby S - EKA, spol. s r.o v Nitre na Bratislavskej ul. č. 1.

K technickým kontrolám bude poobedňajšia časť seminára:

13.00 - 16.00 - technické kontroly

  • Miroslav Šešera, David Bulava, Michal Poslušný: Automatizované vyhodnocovanie kontroly bŕzd a ostatné aktuálne z oblasti ISTK
  • Jaroslav Olexa: Aktuálne z oblasti odborného dozoru
  • Miroslav Šešera, David Bulava: Meranie kolísania brzdnej sily na motocykloch
  • Tomáš Mäsiar, Boris Budinský: Časté problémy pri priebežných overeniach plnenia predpisov na STK
  • DISKUSIA (otázky možno zasielať aj vopred na skolenia@testek.sk)

Registrácia osôb je možná cez službu Termíny v Portál spoločnosti S-EKA, spol. s r.o..

• registrácia na termín 22.06.2022
• registrácia na termín 23.06.2022

Po prihlásení sa do Portálu a otvorení daného termínu je na termín možné zaregistrovať buď aktuálne prihláseného používateľa (modré tlačidlo "Zaregistrovať sa na udalosť") alebo používateľ s oprávnením v AISEK “správca pracoviska" môže zaregistrovať používateľa AISEK z jeho pracoviska, prípadne aj osobu, ktorá nie je používateľom AISEK (modré tlačidlo "Registrácie z môjho pracoviska”). 

Kvôli veľkému záujmu bola navýšená kapacita pre každý termín o 15 miest.