Testek Facebook Testek
SEMINÁR PRE TECHNIKOV STK26.05.2023

SEMINÁR PRE TECHNIKOV STK


Pripomíname seminár pre technikov STK, ktorý sa uskutoční v troch turnusoch, 14.06.2023 v Bratislave, 15.06.2023 v Košiciach a 16.06.2023 v Banskej Bystrici. Seminár bude zameraný na aktuálne témy týkajúce sa vykonávania technických kontrol, možnosť účasti preto majú len technici s platným osvedčením technika technickej kontroly. Účasť na podujatí je bezplatná. Témami prezentácií budú napr. automatizácia výpočtu účinku bŕzd, odborný dozor, posudzovanie tachografov a ďalšie. Keďže sa nám podarilo zabezpečiť priestory s veľkou kapacitou, je ešte stále dostatok voľných miest a na seminár sa možno naďalej prihlasovať. Pôvodné obmedzenie na účasť maximálne dvoch technikov z každej STK neplatí. Prihlasovať sa je možné cez formulár na našej webovej stránke. Otázky k semináru alebo otázky do diskusie možno zaslať aj vopred na skolenia@testek.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!