Testek Facebook Testek
PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE MOBILITA NA SLOVENSKU SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI15.12.2021

PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE MOBILITA NA SLOVENSKU SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI


Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, ktorá pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a s partnerskou podporou medzi inými aj našej spoločnosti usporiadala v októbri 2021 konferenciu Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, ponúka predovšetkým odbornej verejnosti prístup k prezentáciám z konferencie. Vstup do archívu príspevkov je možný po krátkej registrácii.