Testek Facebook Testek
PRIPOMÍNAME NÁŠ KURZ PRE MANAŽÉROV STK OD 25.DO 28.09.202313.09.2023

PRIPOMÍNAME NÁŠ KURZ PRE MANAŽÉROV STK OD 25.DO 28.09.2023


Ešte stále je možnosť sa prihlásiť na náš kurz pre manažérov STK, k dispozícii sú posledné voľné miesta. Ďalšie informácie nižšie.

Spoločnosť TESTEK, a.s. organizuje ďalší turnus Školenia pre manažérov STK, uskutoční sa v termíne od 25. do 28.09.2023 v našom školiacom stredisku v Bratislave. Pôjde o školenie v rovnakom rozsahu, ako obdobné usporiadané v prvom polroku, z ktorého sme dostali veľmi pozitívne ohlasy absolventov. Školenie zahŕňa 4 vyučovacie dni, je dobrovoľné a určené najmä pre osoby, ktoré priamo riadia STK a zabezpečujú dodržiavanie predpisov na nich. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ako sú:

  • Základné informácie o platnej legislatíve v oblasti kontroly vozidiel
  • Právny pohľad na zodpovednosti a povinnosti manažmentu STK
  • Podrobná znalosť administratívnych postupov súvisiacich s činnosťou STK
  • Podrobná znalosť práce s informačným systémom technických kontrol na úrovni manažéra STK
  • Základné pochopenie postupov technika technickej kontroly pri kontrole vozidla, vrátane špeciálnych prípadov, ako sú kontroly po dopravných nehodách, kontroly v súvislosti s jednotlivo dovážaným vozidlom alebo iné kontroly s výstupom pre štátnu správu
  • Systém povinných školení technikov technickej kontroly a súvisiaca administratíva
  • Zručnosti a znalosti potrebné pre efektívnu internú kontrolu nad dodržiavaním predpisov pri TK
  • Všeobecná znalosť systému riadenia kvality pre STK a protikorupčnej certifikácie STK
  • Znalosti potrebné pre efektívne zabezpečenie plnenia podmienok na zariadenia, prístroje a priestory STK

Cena školenia je 175 € bez DPH za osobu. Počet účastníkov školenia je obmedzený, v prípade záujmu prevyšujúceho kapacitu však operatívne pripravíme aj ďalší turnus v neskoršom termíne. Prihlásiť sa možno najneskôr do 20.09.2023. Prihlášky a prípadné otázky ku školeniu nám môžete zasielať e-mailom na adresu skolenia@testek.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!