Testek Facebook Testek
PRÍPADY, KEDY PROTOKOL TK SLÚŽI AKO PODKLAD PRE ŠTÁTNU SPRÁVU11.04.2023

PRÍPADY, KEDY PROTOKOL TK SLÚŽI AKO PODKLAD PRE ŠTÁTNU SPRÁVU


prehľadu prípadov, kedy podľa zákona č. 106/2018 Z. z. slúži výstup z technickej kontroly ako podklad pre rozhodovanie štátnej správy, ktorý je súčasťou našich študijných materiálov na školeniach, sme spracovali samostatný dokument v pdf. Možno ho tak lepšie použiť vo forme letáku alebo informácie na nástenke na STK. V prípade ďalšieho šírenia obsahu tohto alebo iných dokumentov z našej internetovej stránky si vyhradzujeme právo na uvedenie našej spoločnosti ako zdroja.