Testek Facebook Testek
PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREHLIADOK TACHOGRAFOV KVÔLI COVID-1923.04.2021

PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREHLIADOK TACHOGRAFOV KVÔLI COVID-19


V súvislosti s pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19 sa od 06.03.2021 uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267, na základe ktorého sa predlžuje platnosť pravidelných prehliadok tachografov vykonaných v termíne od  01.09.2020 do 30.06.2021 o 10 mesiacov odo dňa, keď by sa inak mali vykonať. Podrobnosti v informačnom dokumente. Ide o preventívne opatrenie, pokiaľ by sa museli zatvoriť dielne na tachografy z dôvodu COVID-19. 

Výnimka sa netýka vozidiel

 • pokiaľ ešte nebola vykonaná periodická prehliadka
 • s nezaplombovaným tachografom
 • s nezaplombovaným snímačom pohybu
 • s poškodenou overovacou značkou
 • s nečitateľným alebo nezaplombovaným štítkom z periodickej prehliadky
 • s nefunkčným alebo poškodeným tachografom
 • pokiaľ rozmer kolesa hnacej nápravy je iný ako je na štítku
 • pokiaľ vozidlo nie je vybavené štítkom alebo dokladmi podľa príslušnej kontrolnej položky
 • pokiaľ sa zistí manipulácia s tachografom, jeho snímačom pohybu alebo prítomnosť takéhoto manipulačného zariadenia
 • pokiaľ EČV a VIN vozidla v tachografe sú iné ako v dokladoch vozidla
 • pokiaľ hodnoty na štítku sú iné ako hodnoty v tachografe