Testek Facebook Testek
PREČO STK ZAZNAMENÁVAJÚ POKLES DOPYTU PO TECHNICKÝCH KONTROLÁCH28.03.2022

PREČO STK ZAZNAMENÁVAJÚ POKLES DOPYTU PO TECHNICKÝCH KONTROLÁCH


Od 16. do 30.03.2020 museli byť počas prvého lockdownu všetky STK na Slovensku zatvorené. O dva roky neskôr možno v štatistikách výkonnosti STK stále pozorovať jeho dozvuky. Počas lockdownu sa kontroly prakticky nevykonávali, takmer žiadne vozidlo zo skupiny s dvojročným intervalom technickej kontroly pravidelnej preto nemá lehotu platnosti končiacu v týchto dňoch. To sa týka najmä najpočetnejšej skupiny osobných automobilov a nákladných automobilov do 3,5 t starších ako 4 roky. Podobný, hoci menší pokles výkonnosti siete STK, sme zaznamenali aj v roku 2021. Ten bol spôsobený chýbajúcimi vozidlami z menej početnej skupiny s jednoročným intervalom, kam patria hlavne ťažké úžitkové vozidlá. Možno očakávať, že o pár dní sa situácia opäť stabilizuje. Tým prevádzkovateľom vozidiel, ktorí ešte stále využívajú pandemické predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly o 3 mesiace, odporúčame využiť aktuálne voľné kapacity väčšiny STK na Slovensku na absolvovanie kontroly.