Testek Facebook Testek
Pozastavené vykonávanie skúŠok do 07.02.202122.01.2021

POZASTAVENÉ VYKONÁVANIE SKÚŠOK DO 07.02.2021


Ako nás informovalo ministerstvo dopravy a výstavby, kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa predbežné zastavenie vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly predlžuje do 07.02.2021.