Testek Facebook Testek
Porovnanie výsledkov meraní spomalenia aplikáciou mSTK20.01.2021

POROVNANIE VÝSLEDKOV MERANÍ SPOMALENIA APLIKÁCIOU MSTK


Na stránku sme pridali nový článok o výsledkoch porovnávacích meraní spomalenia vozidla medzi našou mobilnou aplikáciou mSTK a decelerometrom Inventure XL meter. Mobilná aplikácia mSTK, ktorú vyvíjame spoločne s ÚAMT FEI STU, je určená výlučne na účely vykonávania technických kontrol na STK. Jej použitie je naviazané na celoštátny informačný systém technických kontrol, bez prístupu doň ju nie je možné použiť. Čoskoro však prostredníctvom služby Google Play sprístupníme aj v článku spomínanú aplikáciu TESTEK expert s obdobnými funkciami a algoritmami, určenú na využitie širšou odbornou verejnosťou. Merania spomalenia našou aplikáciou sa týkali aj nedávne odborné príspevky v zborníkoch z medzinárodných konferencií 2019 6th International Conference on Advanced Control Circuits and Systems (ACCS) & 2019 5th International Conference on New Paradigms in Electronics & information Technology (PEIT) a 2020 Cybernetics & Informatics (K&I).