Testek Facebook Testek
PONUKA PRÁCE16.11.2022

PONUKA PRÁCE


V súvislosti s vopred avizovaným rozširovaním oddelenia odborného dozoru technickej služby TESTEK a.s. (kancelária Bratislava) a plánovaným vznikom detašovaného pracoviska (mimo Bratislavy), informujeme, že hľadáme nových kolegov z územia celého Slovenska na pozíciu kontrolóra (inšpektora inšpekčného útvaru). Záujemcovia prosím zasielajte profesné životopisy na jaroslav.olexa@testek.sk (nevyhnutnou podmienkou je prax v činnosti technika TK, ideálne aspoň 3 roky, preferované VŠ vzdelanie II. stupňa, nie je ale podmienkou). Vybraní záujemcovia budú následne kontaktovaní vedúcim oddelenia odborného dozoru technickej služby za účelom osobného stretnutia a pohovoru, na ktorom budú upresnené detaily pracovnej pozície (náplň práce odborný dozor nad oprávnenými osobami TK, technikmi TK a osobami oprávnenými na výkon kalibrácií).