Testek Facebook Testek
OPRAVA CHYBY V METODICKOM POKYNE Č. 36/2021 (KONTROLNÁ POLOŽKA 1.6)31.08.2021

OPRAVA CHYBY V METODICKOM POKYNE Č. 36/2021 (KONTROLNÁ POLOŽKA 1.6)


V pôvodne zverejnenom znení metodického pokynu č. 36/2021, ktorý nadobudne účinnosť 01.09.2021, chýbali v novej tabuľke s požiadavkami na vybavenie ABS v kontrolnej položke 1.6 niektoré vymedzenia skupín vozidiel, ktorých sa požiadavky týkali. Opravené znenie metodického pokynu č. 36/2021, ako aj zmenou dotknuté úplné znenie metodického pokynu č. 48/2018, sme pridali na stránku. Za chybu sa ospravedlňujeme.