Testek Facebook Testek
OCENENIE FEI STU30.11.2021

OCENENIE FEI STU


Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými slovenskými technickými vysokými školami a podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. Mimoriadne nás preto teší poďakovanie a ocenenie za prínos v tejto oblasti, udelené dekanom Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave pri príležitosti 80. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky. Fakulte a jej pracoviskám, najmä Ústavu automobilovej mechatroniky, s ktorým rozvíjame dlhodobú spoluprácu, želáme ešte mnoho ďalších rokov úspešnej vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti!