Testek Facebook Testek
NÚDZOVÝ STAV SKONČIL, PREDĹŽENIE PLATNOSTI TECHNICKEJ KONTROLY STÁLE PLATÍ23.02.2022

NÚDZOVÝ STAV SKONČIL, PREDĹŽENIE PLATNOSTI TECHNICKEJ KONTROLY STÁLE PLATÍ


Dnes uplynula platnosť núdzového stavu vyhláseného vládou v novembri 2021. Pandemické prechodné ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z., ktoré doň boli doplnené zákonom č. 90/2020 Z. z., však naďalej ostávajú účinné. Sú totiž viazané na tzv. „krízovú situáciu“, ktorá je definovaná ako „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Mimoriadna situácia zatiaľ platí na území SR naďalej, preto je účinné okrem iného aj predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej o tri mesiace. Odporúčame však túto povinnosť napriek tomu neodkladať a radšej si všetko potrebné vybaviť čo najskôr. Tento odklad sa týka len územia SR, pokiaľ plánujete cestu do zahraničia, musíte mať technickú aj emisnú kontrolu platnú.