Testek Facebook Testek
NOVÝ VZOR TLAČIVA POTVRDENIA CEMT OD 01.01.202213.10.2021

NOVÝ VZOR TLAČIVA POTVRDENIA CEMT OD 01.01.2022


Ako na svojej internetovej stránke oznámilo Medzinárodné dopravné fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ITF OECD), na začiatku budúceho roka príde ku zmene vzhľadu tlačív dokladov vozidiel, ktoré sú vydávané v súvislosti s multilaterálnou kvótou ECMT. Doklady vydané na doterajších tlačivách do 31.12.2021 ostanú naďalej v platnosti, avšak všetky novovydávané doklady od 01.01.2022 už budú musieť byť vyhotovené výhradne na nových vzoroch tlačív. Dotkne sa to aj potvrdení o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia (ECMT), ich doterajšie tlačivá bude možné na STK používať len do konca tohto roka. Technická služba technickej kontroly preto po 01.01.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu. Tlačivá podľa nového vzoru budú na STK distribuované ihneď po schválení ministerstvom, ešte pred koncom tohto roka.