Testek Facebook Testek
NOVÝ METODICKÝ POKYN NA TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDIEL CEMT OD 01.01.202222.12.2021

NOVÝ METODICKÝ POKYN NA TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDIEL CEMT OD 01.01.2022


Dňom 01.01.2022 nadobúda účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 49/2021 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia CEMT (metodický pokynpríloha č. 1príloha č. 2príloha č. 3príloha č. 4 a príloha č. 5), ktorý nahrádza doterajší metodický pokyn č. 58/2018. Prehľad najdôležitejších zmien je predmetom nášho informačného dokumentu. V súvislosti so zmenami pravidiel pre multilaterálnu kvótu CEMT prichádza od 01.01.2022 tiež ku zmene tlačiva potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia. Nové tlačivá máme na sklade, možno ich už objednávať. Do 31.12.2021 je na vydávanie dokladov ešte potrebné používať doterajšie tlačivá. Technická služba technickej kontroly po 01.01.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu. Spätne odkupovať sa budú staré tlačivá CEMT len do 15.02.2022 od množstva 10 a viac kusov.