Testek Facebook Testek
NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.07.12.2021

NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.


V Zbierke zákonov boli zverejnené novelizácie vykonávacích vyhlášok k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

  • vyhláška MDV SR č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov (vyhlásené znenie a záväzné znenie vyhlášky),
  • vyhláška MDV SR č. 463/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov (vyhlásené znenie a záväzné znenie vyhlášky),
  • vyhláška MDV SR č. 464/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov (vyhlásené znenie a záväzné znenie vyhlášky).