Testek Facebook Testek
NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V ZBIERKE ZÁKONOV11.07.2022

NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V ZBIERKE ZÁKONOV


Novelizácia zákona č. 106/2018 Z. z., o ktorej sme Vás prednedávnom informovali, vyšla v Zbierke zákonov ako Zákon č. 246/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novelizáciou sa ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022. Rovnako sa ruší aj pandemické predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly, o šesť mesiacov bude automaticky predĺžené len také, ktorého lehota uplynie najneskôr do konca augusta. Ruší sa tiež predĺženie platnosti povolení na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete, o tri mesiace budú predĺžené len vtedy, ak ich lehota platnosti uplynie taktiež do konca augusta. Pravidelné priebežné overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol na STK, ktoré mali byť vykonané do 31.08.2022 a kvôli krízovej situácii vykonané neboli, budú musieť byť vykonané do 30.11.2022. S účinnosťou od 01.08.2022 sa počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine umožňuje vykonávať technické a emisné kontroly na Ukrajine evidovaných vozidiel v slovenských STK a pracoviskách emisnej kontroly. Ku kontrolám ukrajinských vozidiel pripravujeme informačný dokument, ktorý zverejníme čoskoro.