Testek Facebook Testek
NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 137/2018 Z. z. OD 01.07.202329.06.2023

NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 137/2018 Z. Z. OD 01.07.2023


V Zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 238/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov. Nová vyhláška nadobudne účinnosť 01.07.2023, informačný dokument s prehľadom zmien zverejníme v najbližších dňoch.