Testek Facebook Testek
NOVÉ POVINNE FOTOGRAFOVANÉ POLOŽKY PRI TK OD 01.03.202309.02.2023

NOVÉ POVINNE FOTOGRAFOVANÉ POLOŽKY PRI TK OD 01.03.2023


S účinnosťou od 01.03.2023 prichádza ku zmene metodického pokynu ministerstva dopravy na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách. Na stránku sme pridali nové úplné znenie metodického pokynu č. 45/2018, ako aj novelizujúci metodický pokyn č. 33/2022. Najdôležitejšou zmenou je zavedenie povinnosti vyhotoviť mobilným zariadením okrem snímok identifikačného čísla VIN a stavu odometra aj snímku výrobného štítku vozidla a prístrojového panelu vozidla, ak je vozidlo prístrojovým panelom vybavené (okrem vozidiel kategórie L). Na vyhotovenie týchto snímok je v mobilnej aplikácii mSTK potrebné použiť funkciu „Snímka iné“.