Testek Facebook Testek
Nová webová stránka TESTEK pre znalecké činnosti12.09.2023

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA TESTEK PRE ZNALECKÉ ČINNOSTI


Odbornosť v oblasti technického stavu vozidiel vždy patrila spolu s nestrannosťou a objektívnosťou k základným hodnotám, o ktoré sa naša spoločnosť TESTEK pri svojom pôsobení v úlohe technickej služby technickej kontroly dlhé roky opierala. Takmer rovnako možno formulovať aj najdôležitejšie predpoklady znaleckej činnosti v odvetviach súvisiacich s posudzovaním technického stavu vozidiel. V roku 2022 sme sa preto rozhodli využiť naše know-how a rozšíriť aktivity spoločnosti aj na príbuzné oblasti súdneho inžinierstva. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nás ako znaleckú organizáciu zapísalo do zoznamu znalcov v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel dňa 24.3.2022. Na znaleckú činnosť využívame rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie. Hoci ako znalecká organizácia pôsobíme pomerne krátko, naši zamestnanci vykonávali znaleckú činnosť už skôr, najstarší už od roku 2003. Zaoberáme sa tiež výskumom a vývojom v oblasti, vyvinuli sme napríklad mobilnú aplikáciu TESTEK expert pre znalcov na načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidiel cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. 

Ako znalecká organizácia ponúkame vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav cestných vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel. Pripravujeme rozšírenie aj o odvetvie nehody v cestnej doprave, avšak už dnes vieme ako jedna z mála organizácií na Slovensku čítať z elektronických systémov havarovaných vozidiel systémové dáta zapísané bezprostredne pred nehodou a pri nej. Okrem cestných vozidiel, ktoré sú našou hlavnou doménou, sa zaoberáme aj ďalšími príbuznými oblasťami, ako je napríklad meranie odrazivosti dopravných značení. Medzi našich významných zákazníkov z tejto oblasti patria napríklad Lidl Slovenská republika, Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava.

Viac o našich aktivitách v oblasti znaleckých a expertíznych činností nájdete na novej internetovej stránke www.znalectvo.expert. Informácie o našich činnostiach spadajúcich do oblasti pôsobnosti technickej služby technickej kontroly ostávajú na doterajšej adrese www.testek.sk.