Testek Facebook Testek
NIELEN BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY, ALE AJ LETECKEJ...12.01.2023

NIELEN BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY, ALE AJ LETECKEJ...


Už od vzniku TESTEKu je našou doménou predovšetkým bezpečnosť cestných vozidiel. Ako technická služba zabezpečujeme pre ministerstvo dopravy na centrálnej úrovni odborné činnosti v oblasti technickej kontroly vozidiel a prednedávnom sme sa stali aj znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava. Jedna z našich činností však presahuje do oblasti bezpečnosti úplne iného druhu dopravy – leteckej.

V roku 2016 hľadalo Letisko Bratislava niekoho, kto by dokázal skontrolovať stav odrazového značenia zabudovaného do povrchu rolovacích dráh. Sme radi, že si na túto činnosť vybralo práve nás. Vyvinuli sme špeciálny postup a prispôsobili zariadenie pôvodne určené na kontrolu odrazivosti zvislého dopravného značenia. V decembri 2022 nám nezvyklo pekné počasie umožnilo vykonať ďalšiu sériu meraní na ploche bratislavského letiska.