Testek Facebook Testek
Náš júnový seminár pre prevádzkovateľov STK zmieňuje CITA News Release20.10.2023

NÁŠ JÚNOVÝ SEMINÁR PRE PREVÁDZKOVATEĽOV STK ZMIEŇUJE CITA NEWS RELEASE


V októbrovom čísle spravodajcu CITA News Release (na str. 12), ktorý vydáva bruselská medzinárodná organizácia v oblasti kontroly vozidiel CITA, vyšla informácia o našom júnovom seminári pre prevádzkovateľov STK.