Testek Facebook Testek
NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 701.02.2023

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7


Na webovú stránku sme pridali súhrn najdôležitejších zmien po poslednej novelizácii metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (kontrolné položky skupiny 7).