Testek Facebook Testek
NA ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ OD 02.11.2021 SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA25.10.2021

NA ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ OD 02.11.2021 SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA


Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19