Testek Facebook Testek
MYSTERY SHOPING AKO ĎALŠIA METÓDA DOZORU NAD STK18.10.2021

MYSTERY SHOPING AKO ĎALŠIA METÓDA DOZORU NAD STK


Na minulotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku prezentoval Ing. Juraj Hudec z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR použitie mystery shopingu ako nástroja štátneho odborného dozoru nad technickými a emisnými kontrolami. Ing. Hudec, ktorý na konferencii konštatoval neuspokojivú kvalitu činnosti staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, a to aj vo vzťahu k výsledkom kontrolnej činnosti, ako aj v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ, upozornil, že sa v kontrolnej činnosti aj formou mystery shoppingu bude naďalej intenzívne pokračovať. So súhlasom autora sme jeho prezentáciu zverejnili na našej webovej stránke.