Testek Facebook Testek
MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT01.04.2021

MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT


Prostredníctvom služby Google Play sme zverejnili aplikáciu TESTEK expert pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, určenú predovšetkým pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestných vozidiel. Mobilná aplikácia ponúka funkcie pre načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidla cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. Nová aplikácia je ďalším z výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci  s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU. Nadväzuje na nedávne úspešné zavedenie mobilných zariadení s podobnými funkciami do praxe pri technických kontrolách na STK. S využitím našich dlhoročných skúseností z oblasti skúšok a kontrol vozidiel sme mobilnú aplikáciu spolu s jej webovou stránkou koncipovali tak, aby bola vhodným a užitočným nástrojom použiteľným odborníkmi napríklad pri znaleckej činnosti alebo testoch a skúškach vozidiel, avšak nevylučujeme ani jej využitie širšou motoristickou verejnosťou alebo automobilovými nadšencami. Viac informácií v dokumente.