Testek Facebook Testek
 MINISTERSTVO SCHVÁLILO PLÁN PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TECHNICKEJ KONTROLY NA ROK 202231.12.2021

MINISTERSTVO SCHVÁLILO PLÁN PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TECHNICKEJ KONTROLY NA ROK 2022


Ministerstvo listom schválilo plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2022. V súvislosti so zmenou legislatívy, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technických kontrol sme aktualizovali dokumenty k overovaniu plnenia podmienok na STK: