Testek Facebook Testek
KURZ PRE MANAŽÉROV STK OD 03. DO 06.04.202331.01.2023

KURZ PRE MANAŽÉROV STK OD 03. DO 06.04.2023


Spoločnosť TESTEK, a.s. organizuje prvý turnus nového typu vzdelávacieho podujatia - Školenia pre manažérov STK, ktoré sa uskutoční v termíne od 03. do 06.04.2023 v našom školiacom stredisku v Bratislave. Školenie je dobrovoľné a určené najmä pre osoby, ktoré priamo riadia STK a zabezpečujú dodržiavanie predpisov na nich. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ako sú:

  • Základné informácie o platnej legislatíve v oblasti kontroly vozidiel
  • Právny pohľad na zodpovednosti a povinnosti manažmentu STK
  • Podrobná znalosť administratívnych postupov súvisiacich s činnosťou STK
  • Podrobná znalosť práce s informačným systémom technických kontrol na úrovni manažéra STK
  • Základné pochopenie postupov technika technickej kontroly pri kontrole vozidla, vrátane špeciálnych prípadov, ako sú kontroly po dopravných nehodách, kontroly v súvislosti s jednotlivo dovážaným vozidlom alebo iné kontroly s výstupom pre štátnu správu
  • Systém povinných školení technikov technickej kontroly a súvisiaca administratíva
  • Zručnosti a znalosti potrebné pre efektívnu internú kontrolu nad dodržiavaním predpisov pri TK
  • Všeobecná znalosť systému riadenia kvality pre STK a protikorupčnej certifikácie STK
  • Znalosti potrebné pre efektívne zabezpečenie plnenia podmienok na zariadenia, prístroje a priestory STK

Cena školenia je 175 € bez DPH za osobu. Počet účastníkov školenia je obmedzený, v prípade záujmu prevyšujúceho kapacitu však operatívne pripravíme aj ďalší turnus v neskoršom termíne. Prihlásiť sa možno najneskôr do 01.03.2023. Prihlášky a prípadné otázky ku školeniu nám môžete zasielať e-mailom na adresu skolenia@testek.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!