Testek Facebook Testek
KURZ OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V NITRE28.03.2022

KURZ OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V NITRE


Ako nás kolegovia z partnerskej technickej služby emisnej kontroly S-EKA spol. s r.o. informovali, otvárajú pre budúcich technikov technickej a emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, ktorých doterajšie systematické technické vzdelanie neplní požiadavky legislatívy, vzdelávací Kurz odborných znalostí o vozidlách. Kurz, ktorý je prípravou fyzických osôb na skúšku z overenia znalostí o vozidlách, organizačne zabezpečujú prostredníctvom spoločnosti SeTeS tech s.r.o. v spolupráci s Technickou fakultou SPU v Nitre. Kurz sa uskutoční v Nitre v predpokladanom termíne apríl/máj 2022. V prípade záujmu je možné účastníkov registrovať priamo na  webovej stránke https://www.setes.tech/kurzy#terminy, alebo zaslať prihlášku e-mailom na setes.tech@gmail.com. Bližšie informácie budú registrovaným žiadateľom o kurz zaslané mailom na e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári.