Testek Facebook Testek
KONTROLY UKRAJINSKÝCH VOZIDIEL OD 1.8.2022 A ZRUŠENIE PANDEMICKÉHO PREDĹŽENIA LEHÔT20.06.2022

KONTROLY UKRAJINSKÝCH VOZIDIEL OD 1.8.2022 A ZRUŠENIE PANDEMICKÉHO PREDĹŽENIA LEHÔT


Národná rada Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.08.2022 schválila novelizáciu zákona č. 106/2018 Z. z., ktorá počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine umožní vykonávať technické a emisné kontroly na Ukrajine evidovaných vozidiel v slovenských STK a pracoviskách emisnej kontroly.

Novelizácie tiež ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022.

Rovnako sa ruší aj pandemické predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly, o šesť mesiacov bude automaticky predĺžené len také, ktorého lehota uplynie najneskôr 31.08.2022. Pravidelné priebežné overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol na STK, ktoré mali byť vykonané do 31.08.2022 a kvôli krízovej situácii vykonané neboli, budú musieť byť vykonané do 30.11.2022.

Novelizácia zatiaľ nebola zverejnená v Zbierke zákonov, o jej zverejnení budeme informovať.