Testek Facebook Testek
INICIATÍVA EÚ KU ZMENE PREDPISOV PRE KONTROLY VOZIDIEL05.10.2021

INICIATÍVA EÚ KU ZMENE PREDPISOV PRE KONTROLY VOZIDIEL


Európska komisia zverejnila zámer revidovať balík predpisov o technickom stave vozidiel zahŕňajúci smernice 2014/45/EÚ, 2014/46/EÚ a 2014/47/EÚ. K zámeru možno zaslať spätnú väzbu prostredníctvom internetovej stránky EÚ.