Testek Facebook Testek
INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. A VYHLÁŠKY MDV SR Č. 137/2018 Z. Z.16.12.2021

INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. A VYHLÁŠKY MDV SR Č. 137/2018 Z. Z.


Prednedávnom bol  zákonom č. 455/2021 Z. z. zmenený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a následne prišlo ku zmene vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, vyhláškou MDV SR č. 462/2021 Z. z. Do nášho nového informačného dokumentu sme vybrali tie najdôležitejšie zmeny oboch predpisov s dopadom na vykonávanie technických kontrol alebo zriaďovanie a prevádzku STK.