Testek Facebook Testek
INFORMAČNÝ DOKUMENT KU KONTROLÁM UKRAJINSKÝCH VOZIDIEL OD 01.08.202222.07.2022

INFORMAČNÝ DOKUMENT KU KONTROLÁM UKRAJINSKÝCH VOZIDIEL OD 01.08.2022


Podľa § 170e zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je s účinnosťou od 01.08.2022 možné počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, aby boli vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel na Ukrajine podrobené technickej kontrole. S tým sú pri technickej kontrole spojené isté špecifiká zhrnuté v novom informačnom dokumente.