Testek Facebook Testek
INFORMÁCIE MDV SR K OPRAVÁM VOZIDIEL PO VÁŽNYCH DOPRAVNÝCH NEHODÁCH10.12.2021

INFORMÁCIE MDV SR K OPRAVÁM VOZIDIEL PO VÁŽNYCH DOPRAVNÝCH NEHODÁCH


Vozidlá kategórií M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005, na ktorých prišlo pri dopravnej nehode k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy), budú musieť byť od 01.01.2022 opravované len v opravovniach spĺňajúcich predpísané podmienky. Po oprave budú musieť úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú. Tá bude vykonávaná v bežnom rozsahu, dodržanie predpísaných postupov opravy nebude jej predmetom. Bude však pri nej potrebné na STK predložiť aj písomné potvrdenie o tom, že oprava vozidla bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný doklad, alebo súčasť daňového dokladu napr. faktúry alebo zákazkového listu). Viac v informáciách k opravám vozidiel po vážnych dopravných nehodách, ktoré MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke. Ako alternatívu k predkladaniu písomných potvrdení servisov pripravujeme možnosť zasielať potvrdenia v elektronickej forme priamo do informačného systému technických kontrol, podmienkou bude registrácia subjektu vykonávajúceho opravy vozidiel v našom systéme. Podrobnosti zverejníme pred spustením tejto novej funkcie informačného systému.