Testek Facebook Testek
INFORMÁCIA MINISTERSTVA K URČOVANIU CELKOVEJ HMOTNOSTI VOZIDLA PRI DOVOZE09.08.2023

INFORMÁCIA MINISTERSTVA K URČOVANIU CELKOVEJ HMOTNOSTI VOZIDLA PRI DOVOZE


Ministerstvo dopravy zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k určeniu správnej celkovej hmotnosti vozidla jednotlivo dovážaného zo zahraničia. Vyplýva z nej, že smerodajným údajom o najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (F.1), ktorý sa uvádza v slovenských dokladoch vozidla, môže byť v prípade dovážaného vozidla len údaj uvedený v rubrike F.1 harmonizovaného zahraničného dokladu, a nie údaj z rubriky F.2 (najväčšia prípustná hmotnosť vozidla v prevádzke v členskom štáte evidencie).