Testek Facebook Testek
INFORMÁCIA MDV SR KU KONVERZII MOTOCYKLOV L3E/L4E-A2 A LE3/L4E-A310.12.2021

INFORMÁCIA MDV SR KU KONVERZII MOTOCYKLOV L3E/L4E-A2 A LE3/L4E-A3


MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu ku konverzii motocyklov L3e/L4e-A2 a Le3/L4e-A3. Pripomíname, že v súvislosti so zmenou údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu tejto tzv. inej technickej zmeny na vozidle, sa vykonáva technická kontrola pravidelná podľa metodického pokynu MDV SR č. 82/2018.