Testek Facebook Testek
INFORMÁCIA MDV SR KU KATEGORIZÁCII SAMOHYBNÝCH ŽERIAVOV01.08.2022

INFORMÁCIA MDV SR KU KATEGORIZÁCII SAMOHYBNÝCH ŽERIAVOV


Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o zaraďovaní jednotlivo dovážaných samohybných žeriavov do kategórie N3.

Samohybný žeriav