Testek Facebook Testek
INFORMÁCIA MDV SR K TACHOGRAFOM02.05.2022

INFORMÁCIA MDV SR K TACHOGRAFOM


Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o tachografoch vo vozidlách od 2,5 do 3,5 tony a o povinnej dodatočnej výmene tachografov za inteligentný tachograf druhej generácie vo vozidlách v medzinárodnej doprave.
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/tachografy-vo-vozidlach-od-2-5-do-3-5-tony-a-povinna-dodatocna-vymena