Testek Facebook Testek
INFORMÁCIA K OBFCM NA STRÁNKE MD SR17.05.2023

INFORMÁCIA K OBFCM NA STRÁNKE MD SR


Ministerstvo dopravy zverejnilo na svojej internetovej stránke informácie ku zberu údajov o spotrebe paliva (energie) získavaných za skutočných jazdných podmienok z vozidiel pomocou zariadení OBFCM. Informácia o súvisiacom postupe pri technickej kontrole bola technikom technickej kontroly sprístupnená prostredníctvom informačného systému technických kontrol.