Testek Facebook Testek
EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SPRÁVU O IMPLEMENTÁCII OPATRENÍ PRI KONTROLÁCH VOZIDIEL13.05.2021

EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SPRÁVU O IMPLEMENTÁCII OPATRENÍ PRI KONTROLÁCH VOZIDIEL


Európsky parlament schválil Správu o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel  (tzv. „Roadworthiness Package“) zahŕňajúceho smernice 2014/45/EÚ (technické a emisné kontroly), 2014/46/EÚ (doklady vozidiel) a 2014/47/EÚ (cestné technické kontroly). Smernice boli do slovenského práva transponované zákonom č. 106/2018 Z. z. s účinnosťou od 20.05.2018. Európsky parlament v správe okrem iného Európsku komisiu vyzýva, aby na základe dát z dopravných nehôd a analýzy nákladov a prínosov posúdila možnosť zaviesť so záväznosťou pre všetky členské štáty EÚ povinné technické kontroly aj pre malé motocykle a ľahké prípojné vozidlá. V SR tieto vozidlá technickým kontrolám od roku 2018 nepodliehajú.