Testek Facebook Testek
EUROPEAN PTI WORKSHOP 2022 BUDE V BRATISLAVE14.02.2022

EUROPEAN PTI WORKSHOP 2022 BUDE V BRATISLAVE


Tohtoročný európsky summit tvorcov politík v oblasti kontroly vozidiel bude v apríli 2022 v Bratislave. Je nám cťou, že si holandská organizácia RDW, pravidelne zastrešujúca toto podujatie, zvolila ako partnera pre usporiadanie jeho piateho ročníka práve TESTEK, ktorý k spolupráci prizval ďalšie slovenské technické služby S-EKA a IRIS IDENT. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. European PTI Workshop je konferenciou, na ktorej sa pravidelne stretávajú pracovníci centrálnych orgánov EÚ, Európskej komisie, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb v oblasti kontroly vozidiel. Po pandemickej prestávke pôjde o prvý European PTI Workshop od roku 2019, kedy sa toto podujatie uskutočnilo v Londýne. Na Slovensku sa dosiaľ v oblasti kontroly vozidiel konferencia podobného medzinárodného významu nekonala. V rámci príprav podujatia k nám minulý týždeň pricestovala delegácia z RDW, spoločne sme okrem iného navštívili aj Sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.