Testek Facebook Testek
DOPYT PO TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OPÄŤ KLESÁ04.11.2022

DOPYT PO TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OPÄŤ KLESÁ


Obvyklý augustový celoslovenský pokles dopytu po technických kontrolách sa tento rok nekonal. Takmer isto za to vďačíme koncu pandemického predĺženia lehôt na vykonanie technických kontrol pravidelných a príchodu zákazníkov, ktorí povinnosť ísť na STK odkladali. Ako vidno z grafu, v ktorom sú znázornené počty všetkých technických kontrol pravidelných vykonaných na Slovensku po jednotlivých mesiacoch rokov 2018 až 2022, v auguste tohto roku dopyt po technických kontrolách najprv strmo stúpol. Nárast, i keď s menšou dynamikou, pokračoval aj v septembri. Október však priniesol zvrat a opačný trend. Je pravdepodobné, že pokračovanie poklesu v najbližších mesiacoch bude kopírovať vývoj z predchádzajúcich rokov a STK tak čaká tradičný zimný útlm výkonnosti. V počte vykonaných kontrol za celý rok 2022 možno očakávať mierny nárast oproti roku 2021, približne o 2 %.