Testek Facebook Testek
DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TECHNICKÝCH KONTROL MÔŽU AUTOSERVISY VKLADAŤ POTVRDENIA O OPRAVÁCH31.12.2021

DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TECHNICKÝCH KONTROL MÔŽU AUTOSERVISY VKLADAŤ POTVRDENIA O OPRAVÁCH


Od 01.01.2022 môže podľa zákona č. 106/2018 Z. z. vykonať opravu vozidla kategórie M1 alebo N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005 po vážnej dopravnej nehode, teda takej, pri ktorej prišlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy), len opravovňa spĺňajúca predpísané podmienky. Po vážnej dopravnej nehode je podľa zákona prevádzka vozidla pozastavená. Na návrat do bežného režimu prevádzky samotná oprava nestačí, vozidlo ešte musí úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú na STK. Pri nej sa predkladá opravovňou vystavené potvrdenie o tom, že oprava bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla. Alternatívou k predkladaniu „papierového“ dokladu o oprave na STK je jeho sprístupnenie v elektronickej forme pomocou celoštátneho informačného systému technických kontrol. Potvrdenie vložené opravovňou do systému cez internet sa prostredníctvom identifikačného čísla vozidla VIN prepojí so záznamom vozidla a následne bude automaticky k dispozícii pre ktorúkoľvek STK na Slovensku. Podmienkou využívania tejto novej služby je registrácia autoservisu do informačného systému technických kontrol, pre záujemcov o ňu sme pripravili stručnú informáciu o postupe. Registrácia podlieha jednorazovému poplatku podľa nášho nového cenníka, následné vkladanie potvrdení o oprave do systému spoplatnené nie je.