Testek Facebook Testek
ĎALŠÍ ZÁSTUPCA TESTEKU MENOVANÝ DO VEDÚCEJ FUNKCIE V CITA16.02.2023

ĎALŠÍ ZÁSTUPCA TESTEKU MENOVANÝ DO VEDÚCEJ FUNKCIE V CITA


Kolega Jaroslav Olexa, vedúci nášho oddelenia odborného dozoru, bol menovaný do funkcie podpredsedu pre tematickú oblasť E – kvalita, vzdelávanie a dôvera (Topic Area – Quality, training and confidence) medzinárodnej organizácie pre kontroly vozidiel CITA. Organizačná štruktúra CITA má celkovo 5 tematických oblastí, vo vedení až dvoch z nich pôsobia zástupcovia TESTEKu. Oblasť E zahŕňa riadenie kvality, vzdelávanie a kompetencie technikov, nestrannosť, odborný dozor nad dodržiavaním predpisov, manažment zariadení a akreditáciu. K menovaniu do funkcie mu gratulujeme a želáme veľa úspechov pri riadení tejto oblasti aktivít CITA!