Testek Facebook Testek
ČLÁNOK O NAŠEJ APLIKÁCII VO VEDECKOM ČASOPISE APPLIED SCIENCES28.06.2023

ČLÁNOK O NAŠEJ APLIKÁCII VO VEDECKOM ČASOPISE APPLIED SCIENCES


Vo vedeckom časopise Applied Sciences vyšiel článok v anglickom jazyku o našej mobilnej aplikácii mSTK používanej pri technických kontrolách na Slovensku a v Belgicku.