Testek Facebook Testek
CESTNÉ TECHNICKÉ KONTROLY MEDZINÁRODNE02.11.2022

CESTNÉ TECHNICKÉ KONTROLY MEDZINÁRODNE


TESTEK ako technická služba technickej kontroly zabezpečuje niektoré podporné činnosti pri technických kontrolách náhodne vybraných vozidiel v cestnej premávke, ktoré na Slovensku patria do kompetencie PZ SR. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ, na základe ktorej musia všetky členské štáty EÚ takéto kontroly vykonávať, ráta aj s takzvanými koordinovanými cestnými kontrolami. Pri nich kontrolujú vozidlá príslušné orgány viacerých členských štátov naraz spoločne, spravidla na niektorom zo svojich vzájomných hraničných priechodov. V septembri a októbri sme sa týchto akcií na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom zúčastnili aj my.