Testek Facebook Testek
BILANCIA SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 202126.08.2021

BILANCIA SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 2021


Sériu polročných bilancií uzatvárame prehľadom úspešnosti účastníkov skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly.

Skúšky po základnom školení (na získanie kvalifikácie) sa zúčastnilo 79 uchádzačov o kvalifikáciu technika technickej kontroly. Viac ako tri štvrtiny z nich uspeli už na prvom termíne. Na druhom (prvom opakovanom) termíne uspelo ďalších 15 % účastníkov a na treťom (druhom opakovanom) termíne ďalšie necelé 4 %. Spolu tak uspelo takmer 95 % účastníkov. Neúspešní, teda takí, ktorí nevyhoveli na prvom, druhom aj treťom termíne, boli len dvaja účastníci. Zvyšní dvaja účastníci nestihli ukončiť skúšobný proces v prvom polroku 2021 a prenášajú si niektorý z opakovaných termínov do ďalšieho polroku.

Na  skúškach  po  doškoľovaní  na  predĺženie  platnosti  kvalifikácie  technika  technickej  kontroly  bola úspešnosť  podľa  očakávania  ešte  lepšia.  Zo 102 účastníkov  uspelo  na  prvý  pokus  91  %,  na  druhý  pokus  ďalších 7 %, a na  tretí  pokus  dvaja  (približne 2  %). Neúspešní, teda takí, ktorí by skúšku nezvládli ani na tretíkrát, neboli v prvom polroku 2021 žiadni. Výsledky oboch typov skúšok sú veľmi podobné roku 2020.

Úplne najlepšie obstáli účastníci skúšok po školeniach zameraných na rozšírenie kvalifikácie technika technickej kontroly. V prvom polroku bolo vyskúšaných 25 absolventov školenia na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR), z nich  22 (88 %) uspelo na prvej skúške, zvyšní to zvládli na druhý pokus. Zo štyroch skúšaných absolventov školenia na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT) uspeli už na prvej skúške všetci.