Testek Facebook Testek
AVÍZO PRIPRAVOVANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÍ12.04.2023

AVÍZO PRIPRAVOVANÝCH VZDELÁVACÍCH AKCIÍ


V nadchádzajúcich mesiacoch organizujeme tieto vzdelávacie podujatia: 

 • Seminár pre technikov STK, časový rozsah približne 4 hodiny, v termíne od 14. do 16.06.2023 vo viacerých turnusoch na rôznych miestach Slovenska. Seminár bude zameraný na aktuálne témy týkajúce sa vykonávania technických kontrol, možnosť účasti preto budú mať len technici s platným osvedčením technika technickej kontroly. Počet účastníkov je obmedzený na najviac dvoch technikov z každej STK. Účasť na podujatí bude bezplatná. 
 • Seminár pre prevádzkovateľov STK, časový rozsah približne 4 hodiny s následným spoločenským posedením pri večeri, v termíne 29.06.2023 v Bojniciach. Na podujatí vystúpi za medzinárodnú organizáciu Comité International de l’Inspection Technique Automobile (CITA) s prezentáciou o budúcnosti technických kontrol v Európe jej viceprezident pre technické záležitosti pán Pascal Buekenhoudt, tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Počet účastníkov je obmedzený, účasť na podujatí je spoplatnená sumou 90 eur bez DPH za osobu. 
 • Základný kurz vedúcich pracovníkov STK (manažérov STK), časový rozsah 4 vyučovacie dni, v termíne od 18. do 21.09.2023 v Bratislave. Počet účastníkov je obmedzený, účasť na podujatí je spoplatnená sumou 175 eur bez DPH za osobu. Ide o druhý turnus kurzu, ktorý sme po prvý raz úspešne realizovali minulý týždeň. Má poskytnúť novým alebo začínajúcim vedúcim STK vedomosti a zručnosti, ako sú:
  • Základné informácie o platnej legislatíve v oblasti kontroly vozidiel
  • Právny pohľad na zodpovednosti a povinnosti manažmentu STK
  • Podrobná znalosť administratívnych postupov súvisiacich s činnosťou STK
  • Podrobná znalosť práce s informačným systémom technických kontrol na úrovni manažéra STK
  • Základné pochopenie postupov technika technickej kontroly pri kontrole vozidla, vrátane špeciálnych prípadov, ako sú kontroly po dopravných nehodách, kontroly v súvislosti s jednotlivo dovážaným vozidlom alebo iné kontroly s výstupom pre štátnu správu
  • Systém povinných školení technikov technickej kontroly a súvisiaca administratíva
  • Zručnosti a znalosti potrebné pre efektívnu internú kontrolu nad dodržiavaním predpisov pri TK
  • Všeobecná znalosť systému riadenia kvality pre STK a protikorupčnej certifikácie STK
  • Znalosti potrebné pre efektívne zabezpečenie plnenia podmienok na zariadenia, prístroje a priestory STK.

Hodnotenia účastníkov prvého turnusu, ktoré sme zbierali formou anonymizovaných dotazníkov na záver kurzu, sú pozitívne a svedčia o ich spokojnosti. Aj na ich základe plánujeme zaviesť tento typ štvordňového kurzu do našej stálej ponuky služieb v oblasti vzdelávania ako ekvivalent základného (úvodného) školenia technikov technickej kontroly, avšak špeciálne určený pre vedúcich pracovníkov STK (manažérov STK). Okrem toho sa v našej ponuke neskôr objaví aj kratší jednodňový seminár pre vedúcich pracovníkov STK (manažérov STK), ktorý bude slúžiť na občerstvenie a aktualizáciu znalostí z tohto úvodného vzdelávania. Tento systém priebežného vzdelávania pre vedúcich pracovníkov STK (manažérov STK) zavedieme najneskôr od roku 2024. 

Všetky vyššie uvedené vzdelávacie podujatia sú dobrovoľné, účasť na nich nie je povinná. O podrobnostiach a spôsobe prihlasovania na ne Vás budeme informovať postupne v najbližších týždňoch.